Lidmaatschap

Bent u eigenaar van een bloedhond, of draagt u het ras een warm hart toe? Wordt dan lid van de Nederlandse Bloedhonden Club.

Als Vereniging zetten wij ons in om de belangen van het ras optimaal te behartigen. Denk hierbij  aan het welzijn en het op peil houden van de kwaliteit van fokken van de Bloedhond. 

Ook op sociaal gebied zijn wij actief. Wij brengen graag Bloedhonden liefhebbers bijelkaar om met elkaar ervaringen over deze prachtige honden te delen.

De Nederlandse Bloedhondenclub organiseert:

Elk jaar houden we de jaarlijkse ledenvergadering van Nederlandse Bloedhondenclub

Elk jaar organiseren we de landelijke Clubmatch op een bijzondere locatie. Met een internationale erkende jury.

Wanneer dat nodig is helpen wij u met professioneel advies. Of wij brengen u in contact met iemand die u kan helpen.

Speciaal georganiseerd door onze professionals: Speurclinics voor uw Bloedhond

Niet alleen de Bloedhonden zijn dol op het strand! Meerdere keren per jaar organiseren we strandwandelingen op diverse locaties

De contributie voor 2021 bedraagt:                               

  •  € 25,= 
  •  € 10,=  voor extra gezinsleden
  •  € 30,=  voor buitenlandse leden

Entreegeld voor nieuwe leden:    € 7,50